Insanlar öldükleri an degil, unutulduklari zaman ölürler.
(SOKRATES)