Çevrelerine uymak için kendilerini yontanlar, tükenip giderler.
(R.HULL)